Caritas parafii

Działa od 2005 r. Przewodniczącą jest Pani Maria Pruchniewska. Rocznie Caritas zbiera ok. 4500 zł, co przeznaczane jest na ubogie rodziny parafii.

 

Szkolne Koło Caritas

Działa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju rozpoczęło swoją działalność 27 października 2011 r. 30 listopada tamtego roku zostało oficjalnie powołane do istnienia specjalnym dekretem, wydanym przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 15 kwietnia 2012 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, pierwsi spośród kandydatów uroczyście odebrali legitymacje członkowskie z rąk Ks. Proboszcza.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być realizowane względem każdego człowieka bez względu na jego przekonania polityczne, wyznanie, narodowość czy rasę.

Od końca 2011 r. Koło brało udział w wielu akcjach charytatywnych. Wśród nich wymienić można:

  • otwarcie pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Caritas naszej parafii;
  • zbiórkę w wakacje 2012 r. na potrzeby naszych parafian poszkodowanych przez pożar byłego dworca kolejowego – akcja przeprowadzona we współpracy z Władzami Samorządowymi Gminy i Samorządem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w kościele parafialnym, parku miejskim, ulicach i sklepach Połczyna-Zdroju;
  • coroczne aktywne włączanie się w obchody Dnia Papieskiego poprzez sprzedaż tradycyjnych kremówek, z czego dochód przeznaczony jest na potrzeby ubogiej i zdolnej młodzieży;
  • porządkowanie zaniedbanych mogił na połczyńskim cmentarzu przed Uroczystością Wszystkich Świętych;
  • doroczną akcję „Zapałka nie ogrzeje” na przełomie października i listopada, polegającą na zbieraniu ofiar na zakup opału dla potrzebujących rodzin (opał jest dostarczany w listopadzie);
  • listopadową akcję zbierania ofiar na rzecz chrześcijan prześladowanych w różnych częściach świata, z racji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym;
  • akcję zbierania ofiar na potrzeby hospicjum w Darłowie poprzez sprzedaż własnoręcznie upieczonych ciastek w kształcie serca;
  • własnoręczne wykonywanie i sprzedaż świątecznych kartek oraz innych ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych;
  • skompletowanie i wręczenie paczek żywnościowych potrzebującym rodzinom z terenu naszej parafii, z racji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.

Opiekunami Koła są pani Katarzyna Hawryluk, nauczycielka języka niemieckiego, oraz ks. Dariusz Pęczak. W chwili obecnej (luty 2014) Koło liczy 27 członków, 25 kandydatów i 14 członków-seniorów, którzy poprzez zmianę lub ukończenie szkoły nie są już zwyczajnymi członkami Koła, ale niektórzy z nich wciąż mocno się udzielają.

Do końca 2013 r. przez ręce Koła przeszła suma ok. 28.000 zł. Z tej kwoty ponad 26.000 zł zostało przekazane na cele charytatywne, zaś 2.000 zł przeznaczono na produkcję kartek i ozdób świątecznych, wyjazdy na rekolekcje czy warsztaty oraz inne wydatki własne Koła.