Ministranci

         
 
 
            Spośród wielu grup parafialnych, jedna wydaje się szczególna – to ministranci i lektorzy. Wyjątkowość tej wspólnoty polega na tym, że młodzi ludzie po stosownym przygotowaniu liturgicznym, biorą czynny udział w Liturgii i innych nabożeństwach paraliturgicznych. Są zaraz po księdzu najbliżej ołtarza. To ministrant jest tym, który podaje kapłanowi chleb, a potem wino i wodę, które staną się Najświętszym Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela, podczas Eucharystii.
 
            Kiedy podczas Liturgii czytane jest Pismo Święte, to tak jak by sam Bóg przemawiał. To jest natomiast zadanie lektorów, którzy po swoim przygotowaniu pełnią tę posługę, wobec zgromadzonych na Mszy Świętej, a najpierw wobec samego Jezusa Chrystusa, który jest obecny w swoim ludzie.
 
            Jest to wielkie wyróżnienie być blisko ołtarza, ale i wielka odpowiedzialność. Ministrant jak i lektor powinien być żywym świadkiem tego wszystkiego w czym uczestniczy, stąd potrzebna ciągła formacja sumienia, rozwój własnej wiary i troska o godne zachowanie wobec rówieśników i najbliższych. Pomóc w tym mają spotkania formacyjne, wspólna modlitwa, ale przede wszystkim ta osobista.
 
            Na spotkaniach formacyjnych tzw. zbiórkach, młodzi ludzie poznają czym jest liturgia, i poznają wszystko to, co na tę liturgię się składa. Często spotkania takie, są próbami liturgicznymi, gdzie ćwiczy się praktycznie jak posługiwać. Wszystko po to, żeby jak najlepiej poznać to w czym się uczestniczy.
 
            Żywa relacja z Jezusem, poznawanie Liturgii, to rzeczy najważniejsze dla ministranta. Jednak jest potrzebny czas na odpoczynek, wspólne spędzanie czasu, wspólne obejrzenie filmu, wspólne wyjazdy,  które budują wspólnotę, tworzą więzi. Jest to ważne.
 
            Opiekunem ministrantów jest Ks. Marek.
 
 
Zapraszamy chętnych do wspólnej przygody z Jezusem…