Chrzty dzieci odbywają się wg. wcześniejszych zgłoszeń i ustaleń w kancelarii parafialnej.

Chrzty dorosłych odbywają się po odpowiednim przygotowaniu i ustalane są indywidualnie.

 

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka:

  • Akt Urodzenia dziecka z USC – oryginał;
  • Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii ich zamieszkania;
  • Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu.

 

Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy tylko i wyłącznie w Kancelarii Parafialnej.

 

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.