Sakrament Chrztu Świętego

 
 
 

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą 2gą Niedzielę podczas
Mszy Świętej o godzinie 12:30.  


Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej.
Chrzty dorosłych ustalane są indywidualnie.

 
Niezbędne dokumenty to:
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary).
 
Chrzestnym może być ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
  • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
  • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację oraz po przyjęciu sakramentu bierzmowania. 
 
Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

 

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.