I Komunia Święta – (data i godz. zostaną podane gdy będą wiadome)

Bierzmowanie – (data i godz. zostaną podane gdy będą wiadome)