Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z firmą pogrzebową i administracją cmentarza.

 

W kancelarii parafialnej zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia.

 

Msze Św. pogrzebowe sprawowane są w Kaplicy Cmentarnej w godzinie pogrzebu.

 

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

  • Akt Zgonu z USC;
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala;
  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Przed Mszą Św. pogrzebową jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

 

Msza Św. w 30 dzień po pogrzebie odprawiona zostaje wg. wcześniejszych ustaleń.