Adres kancelarii:

ul. Jana Pawła II  2; 78-320 Połczyn – Zdrój

 E-mail: polczynzdroj@koszalin.opoka.org.pl

Tel. 94 366 23 16 (kancelaria)

Nr konta parafii:

PKO BP SA Oddział 1 w Połczynie-Zdroju ul. Grunwaldzka 10
nr rachunku: 96 1020 2847 0000 1902 0103 6086
nr IBAN: PL96 1020 2847 0000 1902 0103 6086