Szkolne Koło Caritas

 

 

Szkolne Koło Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

 

Szkolne Koło Caritas w Połczynie-Zdroju rozpoczęło swoją działalność 27 października 2011 r. 30 listopada tamtego roku zostało oficjalnie powołane do istnienia specjalnym dekretem, wydanym przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Do SKC należą uczniowie Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju. Obecnie do SKC należy 47 Wolontariuszy, których opiekunem jest ks. Marek. Wolontariusze, mając na celu wsparcie bliźnich, z gorącym sercem włączają się w liczne akcje, jakimi są:

  • zbiórki charytatywne,
  • rozprowadzanie kremówek papieskich z okazji Dnia Papieskiego,
  • roznoszenie paczek żywnościowych dla potrzebujących.

Ważnym punktem działalności SKC jest pozyskiwanie różnego rodzaju stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju.